NOE MASTER ALARMY KAMERY MONITORING CCTV
ALARMY KAMERY MONITORING CCTV
SYSTEMY ALARMOWE     KAMERY     MONITORING CCTV
Kamery w domu     Kamery w firmie
tel. 535 830 321
KAMERY W FIRMIE

Kamery dla firm monitoringu CCTV JAK WYBRAĆ MONITORING DO FIRMY?

Coraz więcej pracodawców podejmuje decyzje o założeniu monitoringu w swojej firmie. Monitoring wizyjny pozwoli w nowoczesny sposób pilnować terenu zakładu pracy. Kamery mogą być zamontowane wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Monitoring firmy może stanowić dowód w sprawach związanych z wykroczeniami na terenie zakładu pracy, wypadkami, kradzieżami lub niszczeniem mienia. Kamery są uzasadnione, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Natomiast monitoring firmy oraz pracowników może być wykorzystywany tylko do konkretnych celów.

Do czego służy monitoring w pracy?
Przede wszystkim monitoring na terenie firmy oraz wokół niej może zostać zainstalowany do określonych celów. Pracodawca nie powinien przekraczać ich w żaden sposób np. do monitorowania pracownika pod kątem jego pracy. Ściśle określone powody do wykorzystania kamer w firmie zostały wymienione w art. 222 § 1 Kodeksu Pracy:

- bezpieczeństwa pracowników, lub
- ochrony mienia, lub
- kontroli produkcji, lub
- zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Monitoring pracownika
Pracodawca nie może wykorzystywać kamer w firmie do monitoringu swojego pracownika. Przede wszystkim firmy poprzez monitoring nie mogą kontrolować zachowania pracowników, weryfikować efektywności lub sprawdzać czasu pracy. Natomiast nie zawsze pracodawcy stosują się do stawianych im warunków stosowania monitoringu w zakładzie pracy. Często zdarza się, że pracodawca sprawdza swoich pracowników i rozlicza ich z wykonywanych obowiązków za pośrednictwem kamer. Dodatkowo monitoring nie może zostać umieszczony we wszystkich miejscach w zakładzie pracy. Kamer nie można montować w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach oraz pokojach udostępnionych związkom zawodowym.

Monitoring w firmie a RODO
Kamery w pracy mogą być wykorzystywane przez pracodawcę, tylko i wyłącznie w określonych warunkach. Jeśli monitoring w firmie jest stosowany, to nie może on jednocześnie nagrywać dźwięku. Najważniejszym warunkiem stosowania kamer w zakładzie pracy jest zgoda pracowników - powinni oni znać swoje prawa. Zasady stosowania monitoringu w firmie reguluje RODO, według którego kamery w pracy muszą mieć określony cel konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony. Na gruncie przepisu art. 222 § 1 K.P. ustawodawca dopuszcza wprowadzenie monitoringu wyłącznie do następujących celów: bezpieczeństwo pracowników, ochrona mienia, kontrola produkcji oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Monitoring w firmie a zgoda pracownika - monitoring w pracy oświadczenie pracownika
Na 2 tygodnie przed uruchomieniem monitoringu w pracy wszyscy pracownicy powinni zostać poinformowaniu o takiej sytuacji. Pracodawca może to zrobić za pośrednictwem wiadomości mailowej, spotkania lub wywieszenia informacji na tablicy ogłoszeń. Przede wszystkim każdy pracownik powinien otrzymać dodatkowo na piśmie informacje o celach, zakresie i sposobie zastosowania monitoringu w zakładzie pracy.

Monitoring w firmie regulamin - jak zapisać monitoring w regulaminie pracy?
Co należy umieścić w regulaminie pracy, gdy chcemy rozpocząć monitorowanie zakładu? Przede wszystkim należy podać cel monitoringu, który określany jest przez Kodeks pracy. Pracodawca nie może podać swoich wymyślonych celów. Kodeks pracy określa następujące cele monitoringu: wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia, kontrola produkcji lub zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W regulaminie pracy powinien znaleźć się również zakres monitoringu. Może to być monitoring wizyjny, na którym będą widoczne wizerunki pracowników konkretnego zakładu pracy. Po trzecie w regulaminie należy podać sposób zastosowana monitoringu - np. obszar, który będzie objęty kamerami.

Monitoring w firmie cena
System monitoringu w firmie jest zróżnicowany pod kątem kosztów. Przede wszystkim całkowity koszt zależy od ilości urządzeń potrzebnych do monitoringu firmy oraz pracy monterskiej. Kamery wizyjne różnią się cenami ze względu na parametry oraz ich właściwości. Możemy wyróżnić kamery wewnętrzne, które należy umieścić w zakładzie pracy oraz zewnętrzne, które idealnie nadają się do zamontowania na zewnętrznym terenie firmy. Najtańsze zestawy monitoringu w firmie plasują się w granicach 1,5 tys. PLN. Natomiast warto pamiętać o tym, że każda firma potrzebuje zupełnie innego monitoringu. Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na powierzchnię firmy i na to, czego właściciel oczekuje. Koszty systemu monitoringu wzrastają wraz z ilością potrzebnych urządzeń. Taka sama sytuacja występuje z pracą monterską. Im więcej kamer i innych urządzeń do zamontowania i konfiguracji jest potrzebnych, tym koszty się zwiększają.

Jaki monitoring do firmy? Jakie kamery do firmy?
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, iż pracodawca może wybrać urządzenia do monitoringu firmy, które dostępne są na rynku. Nie ma żadnych ograniczeń związanych z wyborem kamer, oprócz funkcji nagrywania dźwięku. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, które pozwolą we właściwy i nowoczesny sposób monitorować zakład pracy. Najlepszą propozycją jest system monitoringu przewodowego, ponieważ jest on niezawodny i mało podatny na zakłócenia. W skład takiego systemu wchodzą takie urządzenia jak: kamery, rejestrator, dysk oraz kable. Przy wyborze monitoringu warto poprosić o pomoc firmę, która sprzedaje na co dzień takie urządzenia. Pracownicy pomogą dobrać monitoring do powierzchni zakładu pracy oraz potrzeb pracodawcy.

Warto również pamiętać o tym, że monitoring firmy różni się ceną w zależności od cech i parametrów urządzeń oraz od ilość kamer, rejestratorów i kabli. Jeśli chcemy zamontować monitoring nie tylko wewnątrz zakładu pracy, ale i również na zewnątrz należy pamiętać o tym, że kamery wewnętrzne i zewnętrzne różnią się od siebie wieloma parametrami. Do kosztów urządzeń do monitoringu firmy należy również doliczyć koszty założenia i zainstalowania systemu przez wykwalifikowanych monterów.

Monitoring firmy przez Internet
Do obrazu z kamery można mieć dostęp również z każdego urządzenia mobilnego. Wystarczy mieć ciągły dostęp do Internetu - nie tylko na telefonie, tablecie czy komputerze, ale i również w zakładzie pracy. Aby mieć ciągły dostęp do obrazu z monitoringu w firmie należy podłączyć rejestrator do Internetu przy użyciu routera (schemat poniżej).

Monitoring w pracy z głosem - monitoring z dźwiękiem w pracy
Kodeks pracy pozwala na monitoring firmy bez dźwięku. Czyli jest tutaj mowa tylko i wyłącznie o monitoringu wizyjnym. Niedopuszczalne jest i niezgodne z prawem monitorowanie w zakładzie pracy kamerami z mikrofonami lub umieszczanie samych mikrofonów na powierzchni firmy.

Monitoring firmy z ukrycia
Każdy pracowników powinien być poinformowany o rozmieszczeniu każdej kamery w firmie. Nie można stosować monitoringu pracowników z ukrycia nawet wtedy, gdy kamery umieszczone są w częściach wspólnych - np. korytarze, kuchnie lub wejścia do firm.

Kto może przeglądać monitoring w pracy?
Nagrania z monitoringu w firmie może przeglądać pracodawca lub osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia. Na żądanie pracownika - pracodawca powinien udostępnić mu nagranie. Art. 15 ust. 1 RODO mówi o tym, że osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe.

Przechowywanie nagrań z monitoringu w firmie
Nagrania z monitoringu w firmie z wizerunkiem pracowników można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. W dzisiejszych czasach do monitoringu firmy wykorzystywane są najnowszej technologii kamery, rejestratory i dyski, w których można ustawić automatyczne usuwanie nagrań sprzed 3 miesięcy. Natomiast w niektórych sytuacjach pracodawca może przechowywać nagranie więcej niż 3 miesiące, do takich należy, m.in.: postępowanie prawne, w których obraz z monitoringu stanowi dowód w sprawie.

Monitoring w firmie pod kontrolą Inspekcji Pracy
Jeżeli pracownicy nie zostali poinformowani o założeniu i działaniu monitoringu w zakładzie pracy, to pracodawca ryzykuje wizytą Inspekcji Pracy. Pracownicy mają prawo poskarżyć się temu organowi, z powodu nie poinformowania ich o założeniu kamer w firmie. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi, czy monitoring jest wykorzystywany w celach, które zostały przedstawione w Kodeksie Pracy oraz RODO, czy też zostały one naruszone.

Pracodawco - pamiętaj! Poinformuj swoich pracowników o wprowadzeniu monitoringu w zakładzie pracy i wykorzystuj go w prawidłowy sposób!

Kamery przemysłowe w firmie, to nie tylko prewencja i kontrola bieżących wydarzeń. Odpowiednio dobrany zestaw do monitoringu może mieć zastosowanie wszechstronne. Nowoczesne kamery są w stanie liczyć ludzi nawet przy dużym zatłoczeniu, mierzyć temperaturę wchodzącym do budynku lub sczytywać tablice rejestracyjne samochodów, które wjechały na teren firmy. 

Co należy wziąć pod uwagę wybierając system monitorujący w firmie?

Kwestie prawne

Pracodawca musi przedstawić, do czego użytkowany będzie monitoring. Zazwyczaj chcemy zabezpieczyć się przed aktami wandalizmu i kradzieżą.

Kamery, powinny być umieszczone jedynie w miejscach związanych z pracą i rotacją towaru. Monitoring nie powinien naruszać dóbr pracowników. Przekładając to na prosty język, pracodawca musi poinformować pracowników o kamerach w miejscu pracy.

Nie powinniśmy stosować kamer z podsłuchem, bez wiedzy pracowników, oraz umieszczać monitoringu w toaletach i pomieszczeniach socjalnych. Dodatkowo nowoczesne kamery mają możliwość wyznaczenia stref prywatności, w których nie będzie prowadzony rejestr obrazu.

Zestaw analogowy, hybrydowy, a może IP?

W tym przypadku wiele zależy od zastosowania kamer i jakości, którą chcemy uzyskać:
Rozdzielczość analogowa to zazwyczaj 704x576 pikseli,obecnie obraz z kamer jest w jakości FullHD;
Hybryda to rozdzielczość do ok. 8 megapikseli;
Monitoring IP to wysoka rozdzielczość bardzo dobrej jakości z tym systemem wiąże się szereg funkcji dodatkowych.

Hybryda - pozwala łączyć system analogowy TVI/CVI/AHD oraz dodawać pojedyncze kamery IP (potrzebny oddzielny switch). System działa po przewodzie koncentrycznym lub sieciowym. Niewątpliwą zaletą jest możliwość wykorzystania infrastruktury kablowej po koncentryku lub po skrętce UTP, oraz prosta instalacja na zasadzie Plug&Play.

Najnowszy system kamer cyfrowych IP pozwala, by wszystkie urządzenia łączone były w obrębie sieci.

Wybór odpowiedniego systemu zależy od potrzeb danego pracodawcy, a przede wszystkim budżetu przeznaczonego na monitoring. Chociaż kamery cyfrowe są najdroższe, to w ostatnich latach mocno potaniały.

Monitoring to nie tylko kontrola pracowników, włamań, złodzieja.
Obecnie monitoring może poprawić wydajność procesów w firmie, ulepszyć martwe strefy w firmie, poprawić i zoptymalizować ułożenie towaru.

ZADZWOŃ I UMÓW NA SPOTKANIE GDZIE PRZEDSTAWIMY ODPOWIEDNIĄ OFERTĘ MONITORINGU CCTV DLA CIEBIE

tel. 576 986 178
monitoring cctv kamery dla firmy

Nasze usługi wykonujemy w następujących miejscowościach:

DOLNOŚLĄSKIE: LEŚNALUBAŃOLSZYNAPLATERÓWKASIEKIERCZYN,   ŚWIERADÓW ZDRÓJ,
BOLESŁAWIECGROMADKANOWOGRODZIECOSIECZNICAWARTA BOLESŁAWIECKA,
GRYFÓW ŚLĄSKILUBOMIERZLWÓWEK ŚLĄSKIMIRSKWLEŃ,
BOGATYNIAPIEŃSKSULIKÓWWĘGLINIECZAWIDÓWZGORZELEC,
JELENIA GÓRA, KARPACZ, KOWARY, PIECHOWICE, SZKLARSKA PORĘBA,
JANOWICE WIELKIE, JEŻÓW SUDECKI, MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, STARA KAMIENICA
KAMIENNA GÓRA, LUBAWKA, MARCISZÓW,
ZŁOTORYJA, PIELGRZYMKA, ŚWIERZAWA, WOJCIESZÓW, ZAGRODNO,
JAWOR, BOLKÓW, MĘCINKA, MŚCIWOJÓW, PASZOWICE, WĄDROŻE WIELKIE,
LEGNICA, CHOJNÓW, PROCHOWICE, KROTOSZYCE, KUNICE, LEGNICKIE POLE, MIŁKOWICE, RUJA,

LUBUSKIE: ŻAGAŃ, GOZDNICA, IŁOWA, MAŁOMICE, SZPROTAWA, BRZEŹNICA, NIEGOSŁAWICE, WYMIARKI,
ŻARY, JASIEŃ, LUBSKO, ŁĘKNICA, BRODY, LIPINKI ŁUŻYCKIE, PRZEWÓZ, TRZEBIEL, TUPLICE,

 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

POMIARY ELEKTRYCZNE

PRZENIESIENIE LICZNIKA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE BUDYNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wewnętrzna Linia Zasilania WLZ

Podłączenie płyty indukcyjnej

Alarmy Kamery Monitoring CCTV

REMONTY KOMPLEKSOWE

PROFESJONALNE KOMPLEKSOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W TWOIM DOMU
z 5-letnią GWARANCJĄ

PCH HOLDINGS          NOE MASTER